ИНВЕСТИТОРИ |
Публикации
Член на:
evca hvca
Публикации

В. Дневник, 19/10/06
„Глобал Файненс инвестира над 1 млн. евро в „Телетек груп”: Dnevnik.pdf
Dnevnik_19-10.2006.jpg

В. Пари 05/07/06
„Големите пари отиват там, където има голям бизнес.”: Pari_priturka_05.07.06_p4.jpg

В. Капитал 03/06/06
„Дяловите инвестиции стават все по-малко екзотични.”: Capital_03_06_06.jpg

В. Дневник 31/05/06
„Все повече компании търсят дялово инвестиране.”: Dnevnik.pdf

В. КЕШ 31/05/06
„Фондовете за рисков Капитал осигуряват допълнителен ресурс за икономиката”. Cash_interview_31.05.2006.JPG

В. Капитал 31/03/06
„Дяловите инвестиции променят пазара”: Capital_-_Interview_31.03.2006.JPG

В. Пари 15/07/05
"Global Finance ще търси подходящ IT проект у нас": Pari-Interview.pdf

Сп. Computerworld 09/07/05 
"Global Finance изкупува успешни компании в региона": Computerworld-Interview.pdf

 
(c) Copyright 2005, Global Finance - Creative Marketing S.A. Site Map | Terms of Use      Designed by Katana