ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Вижте речник с основните термини на рисковия капитал на EVCA.

European Venture Capital Association www.evca.com
 
AltAssets www.altassets.com
 
European Venture Capital Journal www.evcj.com
 
Mergermarket www.mergermarket.com
 
Private Equity Week www.privateequityweek.com
 
Private Equity Online www.privateequityonline.com
 
The Deal www.thedeal.com