РИСКОВ КАПИТАЛ
Инвеститорите чрез дялово участие осигуряват капитал срещу дял от бизнеса на дадена компания, като по този начин стават партньори в нея. Схемата работи главно чрез придобиване на част от акциите на дадена компания. За по-голяма гъвкавост могат да се използват и други финансови инструменти, сходни с дяловото участие, като конвертируеми облигации или преференциални акции.

Дяловото участие най-добре отговаря на нуждите на динамични и бързо развиващи се компании, които се нуждаят от финансиране за своите инвестиционни програми, като същевременно желаят да запазят баланса си в рамките на едно добро финансово равновесие.

Инвестирането чрез дялово участие е също така удачно и при преструкруриране на собствеността в компанията, без значение дали миноритарните акционери желаят да продадат дела си, или дялови участия се изкупуват от мениджмънта на компанията. През последните години фондовете за инвестиции чрез дялово участие показаха изключителна активност при изкупуването на компании от други компании или от мениджърските им екипи, като предложиха на динамичните мениджърски екипи както финансиране, така и професионални съвети при поемането на контрола и управлението върху техния бизнес.

Основен фактор, който предопределя избора на компании и мениджъри да приемат инвестирането чрез дялово учстие като опция, е възможността инвеститорите активно да подкрепят развитието на бизнеса посредством: практически съвети по финансовите въпроси или помощ при вземането на стратегически решения за бъдещето на компанията, както и с достъп до безценната мрежа от контакти на инвеститорите.

Инвестирането чрез дялово участие в Европа се развива изключително бързо, а компаниите, подкрепени по тази схема, се представят по-добре на пазара по отношение на техния ръст и норма на печалба, което е от полза както за мениджмънта, така и за акционерите.