РЕАЛИЗАЦИЯ
Във всяка инвестиция главната задача е добавяне на стойност и увеличаване на цената на компанията. За да се постигне това, приоритет обикновено се дава на реинвестирането на печалбите, в противовес на изплащането на дивиденти, като се набляга на дългосрочно увеличаване стойността на инвестицията срещу краткосрочната полза. Всички страни, участващи в този процес (собственици, ръководство, инвеститори), имат всички изгледи за успех и печалба от увеличаване стойността на компанията.