ИНВЕСТИЦИИ
GLOBAL FINANCE се стреми към гъвкавост при инвестирането. Размерът на инвестициите е над 10 милиона евро, като при необходимост или наличие на по-мащабни проекти, имаме възможност да привлечем и други инвеститори, с които поддържаме тесни контакти. Обикновено периодът на инвестиране е от 3 до 5 години.