ВИДОВЕ СДЕЛКИ
GLOBAL FINANCE инвестира в разраснали се компании със солидна търговска репутация и утвърдено име, като посреща нуждите им от финансиране:
  • Изкупувания (buy-out сделки)
  • Финансиране на изкупувания от страна на мениджмънта (management buy-out)
  • Изкупувания с допълнително банково/заемно финансиране (leveraged buy-out)
  • Капитал за преструктуриране
  • Консолидиране на отрасли