ИНДУСТРИИ
GLOBAL FINANCE притежава значителни познания за местната индустрия, които, съчетани с отлично познаване на географския регион, са без прецедент по отношение на пазарите, в които инвестира. Тези познания позволяват ефективно придвижване през фазите на инвестиционния процес и бързо идентифициране на инвестиционните възможности с отличен потенциал. Организацията на сделките от първите срещи до тяхното приключване обикновено отнема между няколко седмици и няколко месеца.