ОПИТ
GLOBAL FINANCE е движена от опита и вещината на своя екип от професионалисти, като тези качества допринасят за успеха на цялостния инвестиционен процес: от определянето параметрите на сделката, през управлението на инвестицията, до успешното й реализиране. Компетентността е основен елемент, като се има предвид факта, че предприемачите все по-често избират партньори за дялово участие, които могат да осигурят солиден управленски опит и стратегически насоки в развитието на компаниите.