ИНВЕСТИТОРИ |
Фондове
Member of:
evca hvca
Фондове

Фонд

Създаден

Размер

Инвестиционен профил

 

South Eastern Europe Fund (SEEF)

2006

€ 350 m

Инвестиране в изкупувания на компании в Гърция, България, Румъния и други страни от Югоизточна Европа.

 

Global Emerging Property Fund (GEPF)

2005

€ 150 m

Инвестиции в проекти за недвижимо имущество с търговска цел предимно в Румъния, България и Сърбия.

 

Global Romania & Bulgaria Growth Fund

2003

€ 20 m

Инвестиции в малки и средни компании в България и Румъния.

 

Global Capital Investors (II)

2000

€ 200 m

Инвестиции в бързоразвиващи се компании в Гърция и други страни.

 

Black Sea Fund

1998

$ 100 m

Инвестиции в компании от Черноморския регион.

 

Global Capital Investors

1997

$ 50 m

Инвестиции в бързоразвиващи се компании в Гърция и други страни.

 

Euromerchant Balkan Fund

1994

$ 27 m

Съвместни инвестиции с други гръцки компании, целящи разширяване в България и Румъния.

 

Baring Hellenic Ventures

1991

$ 14 m

Инвестиции в бързоразвиващи се компании в Гърция.

 

Фондове

GLOBAL FINANCE управлява над 850 милиона долара. Над 65%  от целия капитал, събран от GLOBAL FINANCE, идва от водещи местни и международни инвеститори.

Активни фондове

Във връзка с регионализацията на бизнеса в Югоизточна Европа, през последните години GLOBAL FINANCE е създала фондове с по-широк географски фокус. Към момента съществуват два действащи фонда, концентрирани в Югоизточна Европа.

 

 

South Eastern Europe Fund

SEEF е създаден през февруари 2006г. Той е в размер на 350 милиона евро и инвестициите са съсредоточени в изкупувания и подпомагане на изключително представящи се компании със солидна търговска репутация и успешни управленски екипи. Стремежът на GLOBAL FINANCE е да помогне на тези фирми да се превърнат в регионални шампиони.

Global Emerging Property Fund

Целта на фонда е да изгради едно добре фокусирано и балансирано портфолио в областта на недвижимите имоти, което да е в състояние да генерира висока възвръщаемост. Екипът набляга предимно на инвестиции в офиси, търговски и индустриални площи. 

Опитът на GLOBAL FINANCE в сферата на дяловото инвестиране, както и регионалното й присъствие, репутация, знания за пазара и широка мрежа от контакти на всички целеви пазари, предоставя ценна платформа за фондовете и подрежда фирмата сред първенците в бранша.

 

 
(c) Copyright 2005, Global Finance - Creative Marketing S.A. Site Map | Terms of Use      Designed by Katana